Arama Sonuçları: seemaye-arttirimi-trabzon

 • Trabzonspor, yüzde 111 oranında bedelli kararı aldı

  Trabzonspor Sportif, yüzde 111 oranında bedelliye giderek sermayesini 500 milyon liraya çıkarmak için SPK'ya başvurdu

   

  Halka açık Trabzonspor Sportif (#TSPOR), yüzde 111 oranında bedelli sermaye artırımına gitme kararı alındığını duyurdu.

  Bugün (2 Aralık) gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında, mevcut sermayesi 236.390.631 TL olan bordo mavili kulübün sermayesini nakden 263.609.369 TL (yüzde 111 oranında) bedelli olarak artırarak 500 milyon liraya çıkarmasına karar verildi.

  Bundan sonraki süreçte Trabzonspor'un bedelli sermaye artırımı başvurusuyla ilgili SPK'nın kararı bekleneyecek.

   

  Şirket tarafından KAP'a gönderilen açıklamanın tamamı şu şekilde:

  Yönetim Kurulumuzun 02.12.2020 (bugün) tarihli toplantısında;

  - Şirket esas sözleşmemizin 6. maddesinde 500.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 236.390.631.-TL olan çıkarılmış sermayemizin; tamamı nakden karşılanmak suretiyle (% 111,5143 bedelli) 500.000.000.-TL'ye çıkarılmasına,

  - Arttırılan 134.441.645,98 TL'lik sermayeyi temsil eden payların A grubu ve nama yazılı olarak oluşturulmasına, 129.167.723,02 TL'lik sermayeyi temsil eden payların B grubu ve hamiline yazılı olarak oluşturulmasına,

  - Yapılacak sermaye arttırımında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu pay verilmesine,

  - Mevcut ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının, nominal değeri olan 1.-TL karşılığında kullandırılmasına,

  - Sermaye artırımında ihraç edilecek A grubu payların "borsada işlem görmeyen" nitelikte, B grubu payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,

  - Yapılacak olan sermaye artışında yeni pay alma hakkı süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen ilk işgünü akşamı sona ermesine,

  - Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan payların (B) grubu olarak, nominal değerin altında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyattan halka arz edilmesine ve halka arz süresinin 2 iş günü olmasına,

  - Sermaye artırımı işlemi için gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili sair tüm resmi kurum ve kuruluşlara başvurulmasına,

  - Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.' nin Genel Mektupları çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

  - Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben bahse konu sermaye artırımına ilişkin hususların gerçekleştirilmesi ve mevzuatın gerektirdiği tüm iş ve işlemlerin yapılması hususunda Genel Müdür'ün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

   

   

   
  Devamı..

Son Makaleler

Popüler

tüm dizi fragmanları

Haberler Haberler