Arama Sonuçları: kartonsan-sermaye

 • Kartonsan’dan rekor sermaye artırım

  Kartonsan, sermayesini yüzde 2543 oranında artırarak 72 milyon 162 bin liraya çıkarma kararı aldı

  Kartonsan 2 milyon 837 bin lira olan sermayesini yüzde 2543 oranında bedelsiz artırarak 72 milyon 162 bin liraya çıkarma kararı aldı. Şirketten KAP’a yapılan açıklamada şu detaylara yer verildi: 

  “Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.10.2020 Tarihli toplantısında;

  1- Şirketimizin 100.000.000 TL lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bulunan 2.837.014,21-TL çıkarılmış sermayesinin; 72.162.985,79 TL tutarında ve tamamı yasal defter ve kayıtlarda bulunan "Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları" ndan (Öz Sermaye Enflasyon Düzeltme Farklarından) karşılanmak suretiyle artırılarak 75.000.000 TL'ye çıkarılmasına,

  2- Artırılan 72.162.985,79 TL'lik sermayeyi temsil edecek payların; tüm pay sahiplerine payları oranında dağıtılmasına, her biri 1 (Bir) kuruş itibari değerde B grubu hamiline yazılı Kaydi Pay olarak çıkarılmasına ve pay sahiplerine usulüne (Kaydi Sistem Esaslarına, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş düzenlemelerine) uygun şekilde dağıtılmasına,

  3-  Bedelsiz sermaye artışına ilişkin aşağıda yer alan şirket esas sözleşmesinin sermaye başlıklı 6'ncı maddesinin tadil tasarısının kabulüne ve gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmasına,

  4- Bedelsiz sermaye artışına ilişkin tüm işlerin yürütülmesi, başvuru ve tescil işlemleri için gerekli tüm prosedürleri yerine getirmek üzere Genel Müdürlüğe yetki verilmesine, karar verilmiştir.”

  Devamı..

Son Makaleler

Popüler

tüm dizi fragmanları

Haberler Haberler