Arama Sonuçları: carrefoursa

 • Carrefoursa Migros ile mağza deviri anlaştı

  Carrefoursa ile migros arasında mağaza devri anlaşması imzalandı.

  Carreforsa kapa yapılan açıklama söyle:

  Şirketimizin stratejik optimizasyon hedefleri ve verimlilik kriterleri doğrultusunda; Şirketimiz ile Migros Ticaret A.Ş. arasında, Şirketimiz tarafından, işletilmekte olan 34 adet mağazanın, kiracılık hakkının ve  kira sözleşmelerinin devri hususunda 7 Ocak 2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 
   
  Sözleşme kapsamında gerekli hukuki ve idari izinlerin alınması için Rekabet Kurulu'na izin başvurusu yapılması dahil resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde iş ve işlemler başlatılacak olup, devir işlemleri Rekabet Kurulu onayı sonrasında gerçekleştirilerek geçerlilik arz edecektir. Mağaza adedi, mağaza lokasyonları ve devir bedeli uyarlamaya tabi olup, Rekabet Kurulu onayının ardından kesinleşecek ve gerekli açıklama yapılacaktır.
   
  Şirketimizin meşru çıkarlarının zarar görmemesi ve yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması amacıyla bu konuya ilişkin yapılacak görüşmelerin kamuya açıklanmasının ertelenmesine ilişkin daha önce karar alınmıştır.
   
  Kamuoyunun bilgisine sunarız.
  Devamı..
 • Sabancı Holding'den CarrefourSA'da ilk '%5' adımı

  Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) hisse senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların işlem görmeyen statüdeki hisselerinin borsada satılabilmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) başvuran şirketlerin listesi yayınlandı.

  Buna göre Sabancı Holding CarrefourSA'da bulunan 2.5 milyon TL nominal değerli hisse senedinin borsada satışa konu edilebilmesi için başvuruda bulunan şirketler arasında yer aldı.

  Holding tarafından dün yapılan açıklamada CarrefourSA'nın halka açıklığının yükseltilmesi yönünde karar verildiği belirtilmişti. Açıklamada dönüştürülen payların tamamı ya da bir kısmının ikincil piyasada veya borsa dışında satılacağı ve CarrefourSA'nın fiili dolaşım oranının yüzde 5'e yükseltilmesine karar verildiği bilgisi verilmişti.

  Borsa İstanbul, Eylül ayında hisse senetlerinde fiili dolaşım oranı düşük olan şirketleri Piyasa Öncesi İşlem Platformu'na (PÖİP) alınabilecekleri konusunda süre vererek uyarmıştı. Buna göre fiili dolaşım oranı yüzde 5'in altında olan şirketlere, yüzde 5'in üstüne çıkarmaları için 1 Ocak 2021 tarihine kadar süre verildiği belirtilmişti.

   

  Devamı..
 • CRFSA: Sermaye artırım azaltım işlemleri

  Carrefoursa kapa yapılan açıklama söyle

  Topluluk Şirketlerimizden CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. (CarrefourSA)'nin 26.08.2020 tarihli özel durum açıklamasında, diğer hususların yanında; CarrefourSA'nın 700.000.000,00 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 595.755.646,04 TL tutarında azaltılarak 104.244.353,96 TL'ye düşürülmesine ve bu sermaye azaltımı ile eşzamanlı olarak 1 Kuruş nominal değer üzerinden tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 23.529.411,76 TL tutarda sermaye artırımı yapılarak çıkarılmış sermayenin 127.773.765,72 TL'ye artırılmasına; bu sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının 1 TL nominal değerli pay için 17 TL fiyatla kullandırılmasına karar verildiği kamuya duyurulmuştur.

  CarrefourSA'nın söz konusu sermaye artırımında yeni pay alma haklarımızın kullanılmasına ilişkin konuyu değerlendiren Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında;

  • CarrefourSA'nın gerçekleştirmeyi planladığı sermaye artırımında yeni pay alma haklarımızın tamamen kullanılmasına,
  • Carrefour Nederland BV'nin yeni pay alma haklarını kullanmayarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 461 inci maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca tamamen ve bedelsiz olarak Şirketimize devrettiğine ilişkin yazılı feragatnamesi dikkate alınarak, CarrefourSA'nın gerçekleştirmeyi planladığı sermaye artırımında Carrefour Nederland BV'nin yeni pay alma haklarının da tamamen Şirketimizce kullanılmasına,
  • Yeni pay alma haklarının kullanılmasından ve daha sonra varsa kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulmasından sonra satılamayan payların olması halinde, bu payların, satış süresinin bitiş tarihinden itibaren üç işgünü içerisinde, Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyatların ortalamasından aşağı olmamak üzere, bedelleri tam ve nakden ödenerek, Şirketimizce satın alınmasına,
  • Bu suretle elde edeceğimiz tüm CarrefourSA paylarının, bu paylar borsada işlem görmeye başlamasından itibaren bir yıl süreyle borsada satılmamasına,

  karar verilmiştir.

  Anılan Karar kapsamında, CarrefourSA'nın gerçekleştirmeyi planladığı sermaye artırımında, Şirketimiz ile Carrefour Nederland BV'ye ait CarrefourSA sermayesinin %96,63'ünü temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma (rüçhan) haklarının tamamı, bedelleri tam ve nakden ödenerek, Şirketimizce kullanılacaktır. Bununla birlikte, Carrefour Nederland BV'nin yeni pay alma haklarını Şirketimize bedelsiz devretmiş olması nedeniyle, Şirketimizce Carrefour Nederland BV'ye herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. 

  CarrefourSA'nın eşzamanlı sermaye artırımı ve azaltımının tamamlanmasıyla birlikte, Şirketimizce CarrefourSA'ya asgari 386,5 milyon Türk Lirası nakit fon sağlanmış ve Şirketimizin CarrefourSA sermayesindeki payının en az %59,08 seviyesine ulaşmış olması öngörülmektedir.

  Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.

  Devamı..

Son Makaleler

Popüler

tüm dizi fragmanları

Haberler Haberler