Son Makaleler

 • Kartonsan’dan rekor sermaye artırım

  Kartonsan, sermayesini yüzde 2543 oranında artırarak 72 milyon 162 bin liraya çıkarma kararı aldı

  Kartonsan 2 milyon 837 bin lira olan sermayesini yüzde 2543 oranında bedelsiz artırarak 72 milyon 162 bin liraya çıkarma kararı aldı. Şirketten KAP’a yapılan açıklamada şu detaylara yer verildi: 

  “Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.10.2020 Tarihli toplantısında;

  1- Şirketimizin 100.000.000 TL lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bulunan 2.837.014,21-TL çıkarılmış sermayesinin; 72.162.985,79 TL tutarında ve tamamı yasal defter ve kayıtlarda bulunan "Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları" ndan (Öz Sermaye Enflasyon Düzeltme Farklarından) karşılanmak suretiyle artırılarak 75.000.000 TL'ye çıkarılmasına,

  2- Artırılan 72.162.985,79 TL'lik sermayeyi temsil edecek payların; tüm pay sahiplerine payları oranında dağıtılmasına, her biri 1 (Bir) kuruş itibari değerde B grubu hamiline yazılı Kaydi Pay olarak çıkarılmasına ve pay sahiplerine usulüne (Kaydi Sistem Esaslarına, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş düzenlemelerine) uygun şekilde dağıtılmasına,

  3-  Bedelsiz sermaye artışına ilişkin aşağıda yer alan şirket esas sözleşmesinin sermaye başlıklı 6'ncı maddesinin tadil tasarısının kabulüne ve gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmasına,

  4- Bedelsiz sermaye artışına ilişkin tüm işlerin yürütülmesi, başvuru ve tescil işlemleri için gerekli tüm prosedürleri yerine getirmek üzere Genel Müdürlüğe yetki verilmesine, karar verilmiştir.”

  Devamı..
 • CRFSA: Sermaye artırım azaltım işlemleri

  Carrefoursa kapa yapılan açıklama söyle

  Topluluk Şirketlerimizden CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. (CarrefourSA)'nin 26.08.2020 tarihli özel durum açıklamasında, diğer hususların yanında; CarrefourSA'nın 700.000.000,00 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 595.755.646,04 TL tutarında azaltılarak 104.244.353,96 TL'ye düşürülmesine ve bu sermaye azaltımı ile eşzamanlı olarak 1 Kuruş nominal değer üzerinden tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 23.529.411,76 TL tutarda sermaye artırımı yapılarak çıkarılmış sermayenin 127.773.765,72 TL'ye artırılmasına; bu sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının 1 TL nominal değerli pay için 17 TL fiyatla kullandırılmasına karar verildiği kamuya duyurulmuştur.

  CarrefourSA'nın söz konusu sermaye artırımında yeni pay alma haklarımızın kullanılmasına ilişkin konuyu değerlendiren Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında;

  • CarrefourSA'nın gerçekleştirmeyi planladığı sermaye artırımında yeni pay alma haklarımızın tamamen kullanılmasına,
  • Carrefour Nederland BV'nin yeni pay alma haklarını kullanmayarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 461 inci maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca tamamen ve bedelsiz olarak Şirketimize devrettiğine ilişkin yazılı feragatnamesi dikkate alınarak, CarrefourSA'nın gerçekleştirmeyi planladığı sermaye artırımında Carrefour Nederland BV'nin yeni pay alma haklarının da tamamen Şirketimizce kullanılmasına,
  • Yeni pay alma haklarının kullanılmasından ve daha sonra varsa kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulmasından sonra satılamayan payların olması halinde, bu payların, satış süresinin bitiş tarihinden itibaren üç işgünü içerisinde, Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyatların ortalamasından aşağı olmamak üzere, bedelleri tam ve nakden ödenerek, Şirketimizce satın alınmasına,
  • Bu suretle elde edeceğimiz tüm CarrefourSA paylarının, bu paylar borsada işlem görmeye başlamasından itibaren bir yıl süreyle borsada satılmamasına,

  karar verilmiştir.

  Anılan Karar kapsamında, CarrefourSA'nın gerçekleştirmeyi planladığı sermaye artırımında, Şirketimiz ile Carrefour Nederland BV'ye ait CarrefourSA sermayesinin %96,63'ünü temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma (rüçhan) haklarının tamamı, bedelleri tam ve nakden ödenerek, Şirketimizce kullanılacaktır. Bununla birlikte, Carrefour Nederland BV'nin yeni pay alma haklarını Şirketimize bedelsiz devretmiş olması nedeniyle, Şirketimizce Carrefour Nederland BV'ye herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. 

  CarrefourSA'nın eşzamanlı sermaye artırımı ve azaltımının tamamlanmasıyla birlikte, Şirketimizce CarrefourSA'ya asgari 386,5 milyon Türk Lirası nakit fon sağlanmış ve Şirketimizin CarrefourSA sermayesindeki payının en az %59,08 seviyesine ulaşmış olması öngörülmektedir.

  Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.

  Devamı..
 • Defter Değerinin Altındaki Hisseler

   

   

  Devamı..

Son Makaleler

Popüler

tüm dizi fragmanları

Haberler Haberler