Son Makaleler

 • Sabancı Holding'den CarrefourSA'da ilk '%5' adımı

  Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) hisse senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların işlem görmeyen statüdeki hisselerinin borsada satılabilmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) başvuran şirketlerin listesi yayınlandı.

  Buna göre Sabancı Holding CarrefourSA'da bulunan 2.5 milyon TL nominal değerli hisse senedinin borsada satışa konu edilebilmesi için başvuruda bulunan şirketler arasında yer aldı.

  Holding tarafından dün yapılan açıklamada CarrefourSA'nın halka açıklığının yükseltilmesi yönünde karar verildiği belirtilmişti. Açıklamada dönüştürülen payların tamamı ya da bir kısmının ikincil piyasada veya borsa dışında satılacağı ve CarrefourSA'nın fiili dolaşım oranının yüzde 5'e yükseltilmesine karar verildiği bilgisi verilmişti.

  Borsa İstanbul, Eylül ayında hisse senetlerinde fiili dolaşım oranı düşük olan şirketleri Piyasa Öncesi İşlem Platformu'na (PÖİP) alınabilecekleri konusunda süre vererek uyarmıştı. Buna göre fiili dolaşım oranı yüzde 5'in altında olan şirketlere, yüzde 5'in üstüne çıkarmaları için 1 Ocak 2021 tarihine kadar süre verildiği belirtilmişti.

   

  Devamı..
 • Verusa Holding, yeni bir halka arz için harekete geçti

  Verusa Holding, iştiraki Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret'in halka arzı için çalışmalara başladı

  Hisseleri Borsa İstanbul'da işlem gören Verusa Holding (#VERUS), yeni bir halka arz için harekete geçti.

  Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamaya göre, bugün (9 Aralık) gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında Verusa Holding'in yüzde 40,75 oranında iştiraki olan Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret'in halka açılmasına, bu kapsamda gerekli izinlerin alınması için çalışmalara başlanmasına karar verildi.

  Devamı..
 • Arzum Elektrikli Ev Aletleri'nin halka arzına SPK'dan onay

  SPK, Arzum Elektrikli Ev Aletleri'nin halka arz başvurusuna onay verdi. 1 TL nominal değerli Arzum payları, 15,50 TL ve 17 TL fiyat aralığından satışa sunulacak

  Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret'in halka arz başvurusuna onay verildiğini duyurdu.

  SPK haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, Arzum'um halka arzında SDA International S.A.R.L’in sahip olduğu 13.306.475 TL nominal değerli 13.306.475 adet B grubu paylar halka arz edilecek.

  Ayrıca, halka arza fazla talep gelmesi halinde SDA International S.A.R.L’in sahip olduğu 1.995.971 TL nominal değerli 1.995.971 adet B grubu payın ek satışı gerçekleştirilebilecek.

  Halka arzda, 1 TL nominal değerli Arzum payları, 15,50 TL ve 17 TL fiyat aralığından satışa sunulacak.

  Devamı..
 • Trabzonspor, yüzde 111 oranında bedelli kararı aldı

  Trabzonspor Sportif, yüzde 111 oranında bedelliye giderek sermayesini 500 milyon liraya çıkarmak için SPK'ya başvurdu

   

  Halka açık Trabzonspor Sportif (#TSPOR), yüzde 111 oranında bedelli sermaye artırımına gitme kararı alındığını duyurdu.

  Bugün (2 Aralık) gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında, mevcut sermayesi 236.390.631 TL olan bordo mavili kulübün sermayesini nakden 263.609.369 TL (yüzde 111 oranında) bedelli olarak artırarak 500 milyon liraya çıkarmasına karar verildi.

  Bundan sonraki süreçte Trabzonspor'un bedelli sermaye artırımı başvurusuyla ilgili SPK'nın kararı bekleneyecek.

   

  Şirket tarafından KAP'a gönderilen açıklamanın tamamı şu şekilde:

  Yönetim Kurulumuzun 02.12.2020 (bugün) tarihli toplantısında;

  - Şirket esas sözleşmemizin 6. maddesinde 500.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 236.390.631.-TL olan çıkarılmış sermayemizin; tamamı nakden karşılanmak suretiyle (% 111,5143 bedelli) 500.000.000.-TL'ye çıkarılmasına,

  - Arttırılan 134.441.645,98 TL'lik sermayeyi temsil eden payların A grubu ve nama yazılı olarak oluşturulmasına, 129.167.723,02 TL'lik sermayeyi temsil eden payların B grubu ve hamiline yazılı olarak oluşturulmasına,

  - Yapılacak sermaye arttırımında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu pay verilmesine,

  - Mevcut ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının, nominal değeri olan 1.-TL karşılığında kullandırılmasına,

  - Sermaye artırımında ihraç edilecek A grubu payların "borsada işlem görmeyen" nitelikte, B grubu payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,

  - Yapılacak olan sermaye artışında yeni pay alma hakkı süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen ilk işgünü akşamı sona ermesine,

  - Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan payların (B) grubu olarak, nominal değerin altında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyattan halka arz edilmesine ve halka arz süresinin 2 iş günü olmasına,

  - Sermaye artırımı işlemi için gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili sair tüm resmi kurum ve kuruluşlara başvurulmasına,

  - Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.' nin Genel Mektupları çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

  - Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben bahse konu sermaye artırımına ilişkin hususların gerçekleştirilmesi ve mevzuatın gerektirdiği tüm iş ve işlemlerin yapılması hususunda Genel Müdür'ün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

   

   

   
  Devamı..
 • Çemaş Döküm, yüzde 100'lük bedelli için SPK'ya başvuracak

  Hisseleri Borsa İstanbul'da işlem gören Çemaş Döküm Sanayi (#CEMAS), yüzde 100 oranında bedelli sermaye artırımına gitmek için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK)başvuru yapılacağını açıkladı.

  Bugün (2 Aralık) gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında, mevcut sermayesi 474 milyon lira olan şirketin sermayesini nakden 474 milyon lira (yüzde 100 oranında) bedelli olarak artırarak 948 milyon lirayaçıkarmasına karar verildi.

  Çemaş'ın kayıtlı sermaye tavanı ise 1 milyar liraseviyesinde bulunuyor.

  Şirket tarafından KAP'a gönderilen açıklamanın tamamı şu şekilde:

  Yönetim Kurulumuz toplanarak, Şirketimizin sürdürülebilir kârlılık hedefine ulaşması ve artan talebe cevap verebilmesi için gerekli yatırımları yapmak üzere:

  1) Esas Sözleşmemizin 6. maddesinin Yönetim Kurulumuza verdiği yetkiye dayanarak, 474.000.000 TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 1.000.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 474.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %100 oranında artırılarak 948.000.000 TL'ye yükseltilmesine,

  2) Artırılan 474.000.000 TL tutarındaki sermayeyi temsil eden 1 TL nominal değerli 474.000.000 adet borsada işlem görecek nitelikteki payın hamiline yazılı olarak ihracına, ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve yeni pay alma haklarının 1 Türk Lirası nominal değerli her bir pay için 1 Türk Lirası fiyattan kullandırılmasına,

  3) Yeni pay alma haklarının kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen ilk iş günü akşamı sona ermesine,

  4) Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş.'de nominal bedelin altında olmamak kaydıyla pay piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilmesine,

  5) Halka arzdan sonra satılmayan payların Sermaye Piyasası Kurulu Pay Tebliği (VII-128.1)'nin 25.1 (a) maddesi uyarınca 6 iş günü içinde iptal edilmesine,

  6) Şirketin çıkarılmış sermayesinin 948.000.000 TL'ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve sair kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli tüm işlemlerin yapılmasına,

  7) Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca, bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanan ekteki "Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"nun kabul edilmesine ve KAP'ta duyurulmasına, karar verilmiştir.

  Devamı..

Son Makaleler

Popüler

tüm dizi fragmanları

Haberler Haberler